Fundacja Academia Iuris

Dyżury w naszej parafii:

Fundacja Academia Iuris zaprasza osoby potrzebujące pomocy prawnej
w okresie wakacyjnym
we wtorki w godz. 18.30-20.30

PROSIMY O TELEFONICZNE ZAPISYWANIE SIĘ NA DYŻURY

tel. 22 498 72 30

 Fundacja Academia Iuris powstała w 2002 roku jako niezależna pozarządowa organizacja non-profit. Podstawowym celem Fundacji jest ochrona praw i wolności obywatelskich, umacnianie zaufania do państwa i prawa, a także upowszechnianie osobistego zaangażowania prawników w niesienie pomocy osobom potrzebującym.

Fundacja prowadzi ogólnopolską sieć punktów porad prawnych dla osób niezamożnych, udziela specjalistycznej pomocy prawnej rodzinom i samotnym matkom. Do chwili obecnej pomoc prawną dzięki Fundacji uzyskało ponad 22.000 osób.

Pomoc jest świadczona przez wolontariuszy, przede wszystkim studentów prawa.

Dodatkowe informacje