Relikwie bł. Pier Giorgia Frassatiego –
patrona Akcji Katolickiej po raz pierwszy w Polsce

Życzę przede wszystkim tego, abyś na zawsze zachował Prawdziwy Pokój, będący najcenniejszym darem, jakiego można na tej ziemi dostąpić.

Bł. Pier Giorgio Frassati

 

Z okazji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, w dniach od 11 lipca do 1 sierpnia 2016 r. są obecne w Polsce relikwie bł. Pier Giorgia Frassatiego – patrona młodzieży, ludzi gór, ale też patrona Akcji Katolickiej.

Relikwie nawiedzą kościoły dominikańskie w 11 miastach Polski.

W Warszawie były obecne w kościele św. Dominika, ul. Dominikańska 2 od 16 lipca (sobota) godz. 11.30 (powitanie relikwii) do 17 lipca (niedziela) godz. 10.45 – (pożegnanie relikwii); następnie trumna z relikwiami bł. Pier Giorgia Frassatiego została przewieziona do kościoła akademickiego św. Anny na Krakowskim Przedmieściu.

W sobotę 16 lipca, w kościele św. Dominika, o godz. 19.30 sprawował Mszę św. abp Henryk Hoser;

W niedzielę, w kościele św. Anny na Trakcie Królewskim o godzinie 12.00 Mszę św. sprawował kard. Kazimierz Nycz. 

W poniedziałek w godzinach rannych relikwie bł. Pier Giorgia Frassatiego zostały przewiezione do Lublina.

Więcej informacji na stronie: www.frassati.dominikanie.pl

Zobacz też:

 


 

Błog. PIOTR JERZY FRASSATI

Urodzony w1901 roku, w zamożnym domu w Turynie, Piotr Jerzy Frassati, pomimo przedwczesnej śmierci w roku 1925, pozostawił po sobie wiele dobra i przykładów wartości, które znalazły następców do naśladowania.

Swoje wychowanie religijne zawdzięczał nauczycielom i spowiednikom, gdyż rodzice byli raczej obojętni wobec wiary, która dla niego była wartością podstawową. Należał do szkolnych stowarzyszeń religijnych, m. i. do Sodalicji Mariańskiej, Koła Różańcowego i innych. Codziennie uczestniczył we Mszy świętej.

Studia odbył na Politechnice w Turynie, gdzie myśląc o apostolstwie wśród górników, został tercjarzem Zakonu Dominikańskiego. Biorąc udział w działalności różnych ruchów religijnych, należał do AKCJI KATOLICKIEJ, która była dla niego bogatą szkołą formacji katolickiej. Opiekował się i spieszył z pomocą duchową i materialną ubogim swojego miasta. Kierując się zasadami wiary, był przeciwnikiem rodzącego się wówczas faszyzmu. Jego pasją był sport, zwłaszcza sport górski.

Umarł nagle w wieku 24 lat, na skutek choroby, którą zaraził się od podopiecznych. Opinia społeczna szybko uznała go za świętego. Pod jego patronatem powstało wiele stowarzyszeń religijnych, nie tylko we Włoszech.

Jest też patronem AKCJI KATOLICKIEJ. Św. Jan Paweł II wyniósł go na ołtarze w dniu 20 maja 1990 roku, stawiając na wzór współczesnej młodzieży.

Błogosławiony Piotr Jerzy Frassati przybędzie też, pod postacią swoich relikwii, na ŚDM w Krakowie.

Mirosława Klupsz

Dodatkowe informacje