Kardynał August Hlond wielki poprzednik
Prymasa Tysiąclecia i świętego Jana Pawła II