FOTOGALERIA

31 października miała miejsce w naszym kościele piękna uroczystość – Wieczór Świętych. Ten szczególny czas rozpoczął się Mszą Świętą, którą sprawowało dwóch kapłanów: Ksiądz Marcin Wiśniewski i Ksiądz Kamil Falkowski.

Ksiądz Kamil podczas homilii przypomniał, że dążenie do świętości nie oznacza spędzania dwunastu godzin dziennie w kościele na modlitwie, ale jest codziennością wypełnioną miłością i uczynkami pełnymi miłosierdzia względem drugiego człowieka. Ksiądz Kamil zadał zgromadzonym w kościele pytanie, czy chcą zostać świętymi i czy są przygotowani na to, żeby ich zdjęcia zostały pokazane światu w dniu beatyfikacji.

Po Mszy św. Ksiądz Marcin zaprosił do uroczystego wniesienia relikwii i obrazów Świętych: Najświętszej Maryi Panny, Świętego Józefa, Świętego Jana Pawła II, Świętej Joanny Beretty Molli, Świętej Faustyny, Świętej Rity, Świętej Tereski, Błogosławionej Celiny Borzęckiej i Błogosławionego Władysława. Każda ze świętych postaci została przedstawiona i powitana pieśnią.

Kiedy relikwie i wizerunki Świętych Gości zajęły miejsce w prezbiterium, Ksiądz Marcin zaprosił chętne osoby do wygłoszenia świadectwa o działaniu świętych orędowników w ich życiu. Sam opowiedział o świętym Ojcu Pio i Jego wpływie na swoje życie. Hania opowiedziała o działaniu Najświętszej Maryi Panny w historii jej życia. Andrzej dał świadectwo pomocy świętego Józefa jego rodzinie. Marysia opowiedziała o cudach będących wynikiem wstawiennictwa świętej Joanny Beretta Molla. A Ewa przedstawiła, jak ważną rolę w jej życiu odgrywa święta Siostra Faustyna.

Po wysłuchaniu świadectw Ksiądz Marcin poprosił o zebranie do przygotowanych wcześniej koszyków kartek z napisanymi na nich prośbami do Świętych i podziękowaniami za wysłuchane modlitwy. Wypełnione koszyki zostały ustawione u stóp ołtarza, tuż przy relikwiach Świętych.

Potem naszą Świątynię wypełniły dźwięki Litanii do Wszystkich Świętych, którą przepięknie zaśpiewała Wspólnota Mam. Wydawało się, że Wszyscy Święci kolejno przychodzą do nas, aby razem z nami się modlić. Po odśpiewaniu Litanii Ksiądz Marcin wystawił Najświętszy Sakrament i rozpoczęło się uwielbienie Pana Boga w Jezusie Chrystusie i Jego Świętych, które poprowadziła wspólnota Odnowy w Duchu „Winnica Pana”.

Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem, Ksiądz Marcin zaprosił wszystkich zgromadzonych w kościele na wspólną Agapę do Sali Emaus.

Wieczór Świętych był pełen głębi i radości. Połączył podczas przygotowań kilka wspólnot z naszej parafii: Służbę Liturgiczną Dorosłych, Żywy Różaniec, Caritas, Mężczyzn Świętego Józefa, Harcerzy, Wspólnotę Mam, Świętej Tereski, Winnicę Pana i Towarzystwo Błogosławionego Władysława. Chwała Panu za ten piękny wieczór!  

RK

Dodatkowe informacje