NASI DUSZPASTERZE:

PROBOSZCZ: Ks. Prałat Jacek Kozub - św. 6.06.1982 - w parafii od 29.VI.2002 r.

WIKARIUSZE:

Ks. Daniel Henryk Malinowski - św. 20.05.2006 - w parafii od 08.2013 r.

Ks. Zbigniew Sawiak - r. św. 2011 - w parafii od 30.08.2015 r.

Ks. Andrzej Szymański - św. 24.05.1997 - w parafii od 28.08.2017 r. 

Ks. Kamil Falkowski - św. 2014 r. - w parafii od 20.08.2018 r.

Ks. Marcin Wiśniewski - św. 05.2019 r. - w parafii od 25.08.2019 r.

REZYDENCI:

Ks. Marcin Zygmunt Żurek - św. 27.05.1995 - w par. od 07.2006 r. - prefekt Szkoły Katolickiej

Ks. dr Sławomir Szczepaniak -  św.   - w par. od 1.08.2017 r. – adiunkt na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie


 

PRACOWALI W PARAFII:

PROBOSZCZ: ks. Eugeniusz Ledwoch - od września 1985 r. - zm. 12.04.2002 r. założyciel, pierwszy proboszcz parafii i budowniczy kościoła

WIKARIUSZE:

ks. Grzegorz Jasiński od 1987 r. do 1990 r. – od 27 czerwca 2009 r. Proboszcz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Pęcicach. Poprzednio: Proboszcz parafii św. Mateusza Ewangelisty – Dawidy Bankowe

ks. Józef Południak od 1988 r. do 1993 r. ob. Proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela, Rembertów (pow. Grójec). 28 marca 2013 roku odznaczony godnością Kanonika honorowego Kapituły Opatrzności Bożej w Wilanowie. Od 2013 r. przebywał na emeryturze. Zmarł 18 kwietnia 2016 r. Został pochowany w grobach kapłańskich na Cmentarzu Powązkowskim.

ks. Dariusz Kruszewski od 1990 r. do 1991 r. od 27 czerwca 2009 r. Proboszcz parafii Narodzenia NMP w Rososzy

ks. Paweł Dudzinski od 1991 r. do 1992 r.

ks. Jan Pałka od 1992 r. do 1993 r.

ks. Tadeusz Czocharyn od 1993 r. do 1999 r.

ks. Robert Kamiński od 1993 r. do 1999 r. Obecnie proboszcz par. św. Edwarda w Pruszkowie-Tworkach

ks. Wiesław Kosiński od 1999 r. do 2003 r.

ks. Piotr Borys od 1999 r. do 2000 r. i 2001 r. do 2003 r. Od 1.09.2018 r. jest proboszczem w parafii św. Trójcy w Chynowie.

ks. Antoni Piotrowski od 2000 r. do 2005 r.

ks. Maciej Wiącek od 2000 r. do 2001 r.

ks. Janusz Celejewski od 2001 r. do 2002 r. – ob. Proboszcz parafii Narodzenia NMP – Secemin-Nowiny, Sanktuarium Matki Bo¿ej Opiekunki Przyrody; Rektor cmentarza w Palmirach.  28 marca 2013 roku odznaczony Przywilejem rokiety i mantoletu.

ks. Robert Ogrodnik od 2003 r. do 2006 r.

ks. Radosław Wasiński od 2003 r. do 2006 r.

ks. Marcin Kamiński od 2006 r. do 2007 r. – kapelan Szpitala Dziecięcego przy ul. Litewskiej

ks. Adam Wyszyński – r. św. 1989 r– w parafii od VII.2002 r. do IV.2009 r. – ob. Proboszcz parafii MB Szkaplerznej w Kazuniu (od V.2009 r.)

Ks. Janusz Wójcikowski - r. św. 1991 - w parafii od VII.2005 r. do VIII.2011 r. --> wikariusz par. św. Stanisława Bp. --> od 1.07.2018 r. proboszcz parafii Świętego Ducha w Werdun (dek. tarczyński)

Ks. Andrzej Persidok - r. św. 2009 - w parafii od 26.VIII.2009 r. -- studia w Pampelunie

Ks. Mikołaj Skowron - r. św. 2007 - w par. od VIII.2011 r. do VIII.2012 r. --

Ks. Mariusz Figura - r. św. 1998 - w parafii od VII.2005 r. do 31.VIII.2013 r.

Ks. Patryk Miller - r. sw. 2011 - w parafii od VI.2011 r. do 30.VI.2015 r. – skierowany na studia w Rzymie. Zmarł tragicznie 8 stycznia 2019 r.

Ks. Robert Marek Zalewski - św. 22.05.1993 – w par. od VIII.2012 r. do 30.06.2017. Został mianowany proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Worowie

Ks. Sławomir Gocałek - św. 21.05.1994 - w parafii od 07.2007 r. do 30.06.2018 r. Został mianowany proboszczem parafii Przemienienia Pańskiego w Boglewicach, w dekanacie wareckim. 

REZYDENCI:

ks. Konstanty Rosinskiod 1987 r. do 02.1997 r. (zm.)

ks. Ignacy Dziewiątkowski – od czerwca 1996 r. z misją organizowania nowej parafii Natolin-Moczydło – proboszcz parafii św. o. Pio

Ks. kanonik dr Kazimierz Pierzchała – kapelan w Areszcie Śledczym; obecnie: ...

Ks. Emmanuel Nagy - r. św. 1989 – w par. od 10.2011 r. do 08.2012 r.

o. Krzysztof Wasiuk SSCC -  r. św. 2002 - w par. od 1.09.2013 r. do 31.08.2014 r.

Ks. Wojciech Milczarek –  św. 31.05.2008 - w par. od 1.08.2015 r. – do 04.2018 r. (doktorant liturgiki na UKSW) – obecnie w par. we Fromborku

Ks. Grzegorz Suchta - św. 30.05.2009 – w par. od 08.2011 r. – do 26.08.2018 r. (doktorant prawa kanonicznego) – obecnie w Diecezji Łomzyńskiej

Ks. dr Grzegorz Mazur - św. 2003 r. - w parafii od 12.08.2018 r. do 08.2019 r. Przeniesiony do par. św. Andrzeja.

 


 

Additional information