Kurs przedmałżeński „Małżeństwo na Maxa” (MnM) 

Małżeństwo – wielu zastanawia się czy to nie przeżytek, czy nie wystarczy po prostu być ze sobą… Wydaje się, że przysięgi, zobowiązania ograniczają, a przecież jesteśmy wolni i możemy robić co chcemy…. Możemy, ale nie wszystko przynosi nam korzyść!!!

Co zrobić by odkryć głębię małżeństwa, wejść w nią i żyć pełniej, żyć na maxa swojego człowieczeństwa?

Żyć pełnią, która jest ukryta w tym sakramencie? Na to pytanie i wiele innych poszukamy wspólnie odpowiedzi na Kursie.

MnM to Kurs ku doskonalszemu życiu, gdzie poprzez prelekcje, warsztaty, pracę w grupach oraz modlitwę wypłyniemy na głębiny życia…

Ten Kurs jest dla tych, którzy chcą CZEGOŚ WIĘCEJ … Wypłyniesz?

 

Spotkania odbywają się wg poniższego harmonogramu: 

  1)Urząd czy Kościół – co wybrać? 

 2) Małżeństwo drogą do doskonałości – czy jest to możliwe? 

 3) Moja historia życia – z czym wchodzę? 

 4) Przyjaźń przez „duże P”- czy jest na nią miejsce w małżeństwie? 

 5) Jak pozwolić Duchowi Świętemu by wzrastała w nas miłość? 

 6) Moja parafia – jak wykorzystać daną mi szansę? 

 7) Mój oikos – jak w tym wszystkim się odnaleźć? 

 8) Słowo ma moc – jak rozmawiać z mocą? 

 9) Skarby Kościoła – jak je odkrywać? 

10)Liturgia sakramentu małżeństwa – co zrobić by owocnie ją przeżyć? 

 


 

MnM to cykl 10 spotkań, ważne by uczestniczyć we wszystkich.

Zapisy u ks. Marcina Wiśniewskiego

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub w This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Pobierz druk zgłoszeniowy, wypełnij i odeślij lub wydrukuj i przynieś do kancelarii.  

Druk zgłoszeniowy

Druk zgłoszeniowy (aktywny)

Druk zgłoszeniowy (aktywny z el. podpisem)

(UWAGA! Ww. Formularze są aktywne w przglądarce Google Chrome lub zewnętrznym programie Adobe Acrobat)

 * * *

W 2020 roku spotkania będą się odbywać we wtorki od godziny 19.00 do 21.00:

od 3 marca do 5 maja

oraz

od 15 września do 17 listopada.

 

 

 

 

 

Sakramenty i sakramentalia

sprawowane w parafii bł. Władysława z Gielniowa w Warszawie

Zgodnie z kanonami Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz regulacjami wydanymi przez Archidiecezję Warszawską, wszystkie sakramenty i sakramentalia przyjmuje się w parafii zamieszkania. Za adres zamieszkania uważa się ten, gdzie przebywa się choć jeden dzień z zamiarem przebywania przynajmniej trzech miesięcy, bądź osiągnięto czas trzech miesięcy.

Działania, jakie należy podjąć przed przyjęciem sakramentów bądź sakramentaliów:

Chrzest:

1. Wybrać datę chrztu. Poza wyjątkowymi sytuacjami chrzty w naszej parafii udzielane są w każdą Niedzielę oprócz I Niedzieli miesiąca na Mszy św. o godz. 13.15 a w wakacje na Mszy św. o godz. 12.00.

2. W tygodniu poprzedzającym chrzest przyjść do kancelarii z następującymi dokumentami:

a) akt urodzenia dziecka,

b) zaświadczenie o ślubie kościelnym rodziców dziecka. Jeżeli rodzice nie mają ślubu kościelnego to wcześniej (najlepiej miesiąc przed planowaną datą chrztu) trzeba przyjść na rozmowę duszpasterską,

c) znać dane rodziców chrzestnych (imię (imiona) i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania). Rodzice chrzestni muszą mieć ze swoich parafii (tam, gdzie faktycznie mieszkają) zaświadczenie, że mogą pełnić tę zaszczytną funkcję.

3. Uczestniczyć w jednej konferencji przed chrztem w II lub IV sobotę miesiąca o godz. 19.00 w kościele.

Chrzest dorosłych:

Za dorosłego, który przygotowuje się do sakramentu chrztu św. uważa się osobę, która ukończyła 7 rok życia.

1. Przybyć do kancelarii (jeżeli chodzi o nieletnich to razem z prawnym opiekunem), aby ustalić czas i formę przygotowania.

Bierzmowanie:

Całoroczne przygotowanie do bierzmowania przeznaczone jest dla uczniów z klas III gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. W miesiącu odbywają się dwa spotkania:

1. Katecheza w kościele – dla wszystkich.

2. Spotkanie z animatorem – w grupach.

Terminy są podawane na pierwszym spotkaniu organizacyjnym z rodzicami.

3. Wymagania stawiane kandydatom:

a) przyjęty sakrament chrztu św.,

b) uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii,

c) udział w lekcji religii w szkole,

d) zaangażowanie na katechezie parafialnej,

e) obowiązują indeksy (ale na ustalonych we wrześniu zasadach),

f) obowiązuje sumienność w obecności i aktywności na spotkaniach (do niczego nie zmuszamy – w każdej chwili możesz się wypisać),

g) dbamy o lepsze zrozumienie swojej wiary (liczy się jakość, a nie ilość),

h) Eucharystia dla młodzieży – Niedziela, godz. 20:00.

4. Śledź profile na Facebook

Bierzmowanie dla dorosłych:

Przygotowanie do tego sakramentu odbywa się w ramach katechizacji przy parafialnej.

1. Na pierwszym spotkaniu, którego data podana zostanie w ogłoszeniach parafialnych, kandydat dowie się wszystkich niezbędnych informacji.

Sakrament pokuty:

1. Poza wyjątkowymi sytuacjami oraz Mszach, na których udzielany jest sakrament małżeństwa, sakrament pokuty sprawowany jest w czasie każdej Mszy św.

2. W pierwsze piątki miesiąca od godz. 17.30.

Sakrament namaszczenia chorych:

1. Zgłosić adres chorego w kancelarii lub zakrystii.

2. Trzeba pamiętać, że ten szczególny sakrament udzielany jest na czas choroby, zatem nie należy zwlekać. Przez ten sakrament Kościół wiernych niebezpiecznie chorych powierza Chrystusowi cierpiącemu i uwielbionemu, ażeby ich potrzymał i zbawił.

Małżeństwo:

1. Wybrać datę ślubu: z reguły sakrament małżeństwa udzielany jest w soboty lub uroczystości. W celu rezerwacji terminu trzeba przybyć do kancelarii przynajmniej pół roku przed planowaną datą.

2. Na trzy miesiące przed ślubem narzeczeni przybędą do kancelarii w celu spisania protokołu przedślubnego z następującymi dokumentami:

a) świadectwa chrztu św. do ślubu kościelnego z datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące: proszę sprawdzić czy na świadectwach jest informacja dotycząca sakramentu bierzmowania,

b) zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego, ewentualnie akt związku cywilnego, jeżeli taki już został zawarty,

c) zaświadczenia o uczestnictwie w kursie przedmałżeńskim oraz spotkaniach w Poradni Rodzinnej, d) miarodajne zaświadczenie o uczęszczaniu na lekcje religii. 3. Jeżeli sprawa jest szczególna np. ślub z osobą ochrzczoną ale niewierzącą, ochrzczoną we Wspólnocie niekatolickiej, niewierzącą, apostatą, po stwierdzeniu nieważności małżeństwa, rozwodnikiem, brak bierzmowania itp. należy ten fakt zgłosić w momencie rezerwacji terminu.

4. Na spisanie protokołu nie trzeba się wcześniej umawiać, należy jednak uwzględnić fakt, że spisanie protokołu i wszelkie związane z tym formalności zajmują ok. 30 min, zatem najlepiej przyjść na początku urzędowania kancelarii.

Pogrzeb:

1. Przybyć do kancelarii, aby ustalić datę pogrzebu. 2. Przynieść z Urzędu Stanu Cywilnego akt zgonu.

Pierwsza Komunia św.:

Przygotowanie do Pierwszej Komunii św. odbywa się w ramach katechizacji przy parafialnej.

1. Na pierwszym spotkaniu, którego data podana zostanie w ogłoszeniach parafialnych, kandydat, jak i jego rodzice, dowiedzą się wszystkich niezbędnych informacji.

Poświęcenie dewocjonaliów:

1. Aktu poświęcenia dewocjonaliów dokonujemy w zakrystii kościoła po Mszach św.

Inne przygotowania:

Kurs przedmałżeński:

1. Zapisy na kurs odbywają się na pierwszym spotkaniu, którego data podana zostanie w ogłoszeniach parafialnych.

2. Na pierwszym spotkaniu podane zostaną wszystkie niezbędne informacje.

Poradnia rodzinna:

1. Spotkania w Poradni Rodzinnej prowadzone są w kancelarii. Trzeba przybyć w odpowiednim dniu i czasie (informacja podana jest na tablicy obok kancelarii) i zapisać się na spotkanie.

Sakramenty

Spowiedź:

– codziennie, w czasie Mszy św. porannej i wieczornej. W I piątek miesiąca od godz. 17.30.

Chrzest:

Udzielany jest podczas Mszy św. o godz. 13.15 we wszystkie niedziele z wyjątkiem pierwszej niedzieli miesiąca, która jest niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.

W lipcu i sierpniu Sakrament Chrztu św. udzielany jest podczas Mszy św. o godz. 12.00 we wszystkie niedziele z wyjątkiem pierwszej niedzieli miesiąca, która jest niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.

Formalności związane z sakramentem chrztu św.:

Należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w tygodniu poprzedzającym niedzielę, w której planujemy chrzest dziecka;

Należy przynieść:

• wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców;

• akt urodzenia dziecka – dokument USC (odpis);

• dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska);

• zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

• zaświadczenia o uczestniczeniu w konferencji dla rodziców i rodziców chrzestnych. W naszej parafii konferencje odbywają się w kościele w ostatnią sobotę miesiąca o godz. 19.00.

• W przypadku, gdy dziecko jest spoza naszej parafii, potrzebne jest pisemne zezwolenie własnego proboszcza.

• Należy pamiętać o świecy i białej szatce dla dziecka.

Bierzmowanie

• metryka chrztu,

• zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,

• w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.  

Pierwsza Komunia Święta

• metryka chrztu dziecka.  

Małżeństwo

Narzeczeni powinni zgłosić się na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.

Należy przynieść:

• aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu.

• dowody osobiste,

• ostatnie świadectwo katechizacji.

• świadectwo bierzmowania.

• zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej.

• zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociąga! za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Konferencje dla narzeczonych:   środa, godz.  19.45, sala „Emaus” obok ołtarza. 

Początek: 3 października 2018 r. Prowadzi ks. Grzegorz Mazur.

Poradnia rodzinna:

środa, godz. 19.00-21.00

Zapisy narzeczonych na indywidualne spotkania przed rozpoczęciem dyżuru.

Wymagane są trzy spotkania. Między pierwszym i drugim spotkaniem konieczna jest miesięczna przerwa.

Zapraszam również na spotkania w sprawach rodzinnych po uprzednim umówieniu się podczas dyżuru.

• aktualne świadectwa chrztu z adnotacją o bierzmowaniu z datą wystawienia do 3 miesięcy;

• zaświadczenie z USC (małżeństwo konkordatowe);

• świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego i spotkań w poradni rodzinnej.

• jeżeli oboje narzeczeni są spoza naszej parafii wymagane jest pisemne pozwolenie (substytucja) od jednego z proboszczów.

WIĘCEJ:

Informacje dla narzeczonych - katolików zamieszkałych w Polsce .

Posługa chorym

Sakrament pokuty, Komunia św. i Sakrament namaszczenia chorych w domu w I piątki miesiąca, godzina – do uzgodnienia z księdzem.

W nagłych wypadkach – o każdej porze.

Szafarze nadzwyczajni – po niedzielnych Mszach św. o 9.00, 10.30 i 12.00; na indywidualne prośby w sobotę po Mszy św. o 18.00.

Pogrzeb katolicki

Sprawy załatwiane są w kancelarii.

Potrzebny

• akt zgonu.

• zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala). akt zgonu z USC.

Msze gregoriańskie w intencji zmarłych

Msze św. gregoriańskie można zamówić w zakrystii lub kancelarii.

 

Sakramenty

Spowiedź:

– codziennie, w czasie Mszy św. porannej i wieczornej. W I piątek miesiąca od godz. 17.30.

Chrzest:

Udzielany jest podczas Mszy św. o godz. 13.15 we wszystkie niedziele z wyjątkiem pierwszej niedzieli miesiąca, która jest niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.

W lipcu i sierpniu Sakrament Chrztu św. udzielany jest podczas Mszy św. o godz. 12.00 we wszystkie niedziele z wyjątkiem pierwszej niedzieli miesiąca, która jest niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.

Formalności związane z sakramentem chrztu św.:

Należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w tygodniu poprzedzającym niedzielę, w której planujemy chrzest dziecka;

Należy przynieść:

• wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców;

• akt urodzenia dziecka – dokument USC (odpis);

• dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska);

• zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

• zaświadczenia o uczestniczeniu w konferencji dla rodziców i rodziców chrzestnych. W naszej parafii konferencje odbywają się w kościele w ostatnią sobotę miesiąca o godz. 19.00.

• W przypadku, gdy dziecko jest spoza naszej parafii, potrzebne jest pisemne zezwolenie własnego proboszcza.

• Należy pamiętać o świecy i białej szatce dla dziecka.

Bierzmowanie

• metryka chrztu,

• zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,

• w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.  

Pierwsza Komunia Święta

• metryka chrztu dziecka.  

Małżeństwo

Narzeczeni powinni zgłosić się na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.

Należy przynieść:

• aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu.

• dowody osobiste,

• ostatnie świadectwo katechizacji.

• świadectwo bierzmowania.

• zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej.

• zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociąga! za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Konferencje dla narzeczonych:   środa, godz.  19.45, sala „Emaus” obok ołtarza. 

Początek: 3 października 2018 r. Prowadzi ks. Grzegorz Mazur.

Poradnia rodzinna:

środa, godz. 19.00-21.00

Zapisy narzeczonych na indywidualne spotkania przed rozpoczęciem dyżuru.

Wymagane są trzy spotkania. Między pierwszym i drugim spotkaniem konieczna jest miesięczna przerwa.

Zapraszam również na spotkania w sprawach rodzinnych po uprzednim umówieniu się podczas dyżuru.

• aktualne świadectwa chrztu z adnotacją o bierzmowaniu z datą wystawienia do 3 miesięcy;

• zaświadczenie z USC (małżeństwo konkordatowe);

• świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego i spotkań w poradni rodzinnej.

• jeżeli oboje narzeczeni są spoza naszej parafii wymagane jest pisemne pozwolenie (substytucja) od jednego z proboszczów.

WIĘCEJ:

Informacje dla narzeczonych - katolików zamieszkałych w Polsce .

Posługa chorym

Sakrament pokuty, Komunia św. i Sakrament namaszczenia chorych w domu w I piątki miesiąca, godzina – do uzgodnienia z księdzem.

W nagłych wypadkach – o każdej porze.

Szafarze nadzwyczajni – po niedzielnych Mszach św. o 9.00, 10.30 i 12.00; na indywidualne prośby w sobotę po Mszy św. o 18.00.

Pogrzeb katolicki

Sprawy załatwiane są w kancelarii.

Potrzebny

• akt zgonu.

• zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala). akt zgonu z USC.

Msze gregoriańskie w intencji zmarłych

Msze św. gregoriańskie można zamówić w zakrystii lub kancelarii.

 

Małżeństwo

Konferencje dla narzeczonych:  sobota, godz.  19:15 - 21:00, sala „Emaus” obok ołtarza. 

Początek: 5 października 2019 r. Prowadzi ks. Marcin Wiśniewski.

Poradnia rodzinna:

piątek, godz. 19:00-21:00

Zapisy narzeczonych na indywidualne spotkania przed rozpoczęciem dyżuru.

Wymagane są trzy spotkania. Między pierwszym i drugim spotkaniem konieczna jest miesięczna przerwa.

Zapraszam również na spotkania w sprawach rodzinnych po uprzednim umówieniu się podczas dyżuru.

• aktualne świadectwa chrztu z adnotacją o bierzmowaniu z datą wystawienia do 3 miesięcy;

• zaświadczenie z USC (małżeństwo konkordatowe);

• świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego i spotkań w poradni rodzinnej.

• jeżeli oboje narzeczeni są spoza naszej parafii wymagane jest pisemne pozwolenie (substytucja) od jednego z proboszczów.

WIĘCEJ:

Informacje dla narzeczonych - katolików zamieszkałych w Polsce .

Additional information