Bł. Władysław z Gielniowa

Św. Joanna Beretta Molla

 

Św. s. Faustyna Kowalska

Św. Jan Paweł II

Nasi patroni

Patronom naszej parafii poświęcone są dwie boczne kaplice

 

 W prawej kaplicy są relikwie bł. Władysława z Gielniowa i św. Joanny Beretty Molli

 

  W lewej kaplicy są relikwie św. s. Faustyny Kowalskiej i św. Jana Pawła II

Dodatkowe informacje