PORADNIA RODZINNA

Małżeństwo

Konferencje dla narzeczonych:  sobota, godz.  19:15 - 21:00, sala „Emaus” obok ołtarza. 

Początek: 5 października 2019 r. Prowadzi ks. Marcin Wiśniewski.

Poradnia rodzinna:

piątek, godz. 19:00-21:00

Zapisy narzeczonych na indywidualne spotkania przed rozpoczęciem dyżuru.

Wymagane są trzy spotkania. Między pierwszym i drugim spotkaniem konieczna jest miesięczna przerwa.

Zapraszam również na spotkania w sprawach rodzinnych po uprzednim umówieniu się podczas dyżuru.

• aktualne świadectwa chrztu z adnotacją o bierzmowaniu z datą wystawienia do 3 miesięcy;

• zaświadczenie z USC (małżeństwo konkordatowe);

• świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego i spotkań w poradni rodzinnej.

• jeżeli oboje narzeczeni są spoza naszej parafii wymagane jest pisemne pozwolenie (substytucja) od jednego z proboszczów.

WIĘCEJ:

Informacje dla narzeczonych - katolików zamieszkałych w Polsce .

Dodatkowe informacje