SAKRAMENTY

Sakramenty i sakramentalia

sprawowane w parafii bł. Władysława z Gielniowa w Warszawie

Zgodnie z kanonami Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz regulacjami wydanymi przez Archidiecezję Warszawską, wszystkie sakramenty i sakramentalia przyjmuje się w parafii zamieszkania. Za adres zamieszkania uważa się ten, gdzie przebywa się choć jeden dzień z zamiarem przebywania przynajmniej trzech miesięcy, bądź osiągnięto czas trzech miesięcy.

Działania, jakie należy podjąć przed przyjęciem sakramentów bądź sakramentaliów:

Chrzest:

1. Wybrać datę chrztu. Poza wyjątkowymi sytuacjami chrzty w naszej parafii udzielane są w każdą Niedzielę oprócz I Niedzieli miesiąca na Mszy św. o godz. 13.15 a w wakacje na Mszy św. o godz. 12.00.

2. W tygodniu poprzedzającym chrzest przyjść do kancelarii z następującymi dokumentami:

a) akt urodzenia dziecka,

b) zaświadczenie o ślubie kościelnym rodziców dziecka. Jeżeli rodzice nie mają ślubu kościelnego to wcześniej (najlepiej miesiąc przed planowaną datą chrztu) trzeba przyjść na rozmowę duszpasterską,

c) znać dane rodziców chrzestnych (imię (imiona) i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania). Rodzice chrzestni muszą mieć ze swoich parafii (tam, gdzie faktycznie mieszkają) zaświadczenie, że mogą pełnić tę zaszczytną funkcję.

3. Uczestniczyć w jednej konferencji przed chrztem w II lub IV sobotę miesiąca o godz. 19.00 w kościele.

Chrzest dorosłych:

Za dorosłego, który przygotowuje się do sakramentu chrztu św. uważa się osobę, która ukończyła 7 rok życia.

1. Przybyć do kancelarii (jeżeli chodzi o nieletnich to razem z prawnym opiekunem), aby ustalić czas i formę przygotowania.

Bierzmowanie:

Całoroczne przygotowanie do bierzmowania przeznaczone jest dla uczniów z klas III gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. W miesiącu odbywają się dwa spotkania:

1. Katecheza w kościele – dla wszystkich.

2. Spotkanie z animatorem – w grupach.

Terminy są podawane na pierwszym spotkaniu organizacyjnym z rodzicami.

3. Wymagania stawiane kandydatom:

a) przyjęty sakrament chrztu św.,

b) uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii,

c) udział w lekcji religii w szkole,

d) zaangażowanie na katechezie parafialnej,

e) obowiązują indeksy (ale na ustalonych we wrześniu zasadach),

f) obowiązuje sumienność w obecności i aktywności na spotkaniach (do niczego nie zmuszamy – w każdej chwili możesz się wypisać),

g) dbamy o lepsze zrozumienie swojej wiary (liczy się jakość, a nie ilość),

h) Eucharystia dla młodzieży – Niedziela, godz. 20:00.

4. Śledź profile na Facebook

Bierzmowanie dla dorosłych:

Przygotowanie do tego sakramentu odbywa się w ramach katechizacji przy parafialnej.

1. Na pierwszym spotkaniu, którego data podana zostanie w ogłoszeniach parafialnych, kandydat dowie się wszystkich niezbędnych informacji.

Sakrament pokuty:

1. Poza wyjątkowymi sytuacjami oraz Mszach, na których udzielany jest sakrament małżeństwa, sakrament pokuty sprawowany jest w czasie każdej Mszy św.

2. W pierwsze piątki miesiąca od godz. 17.30.

Sakrament namaszczenia chorych:

1. Zgłosić adres chorego w kancelarii lub zakrystii.

2. Trzeba pamiętać, że ten szczególny sakrament udzielany jest na czas choroby, zatem nie należy zwlekać. Przez ten sakrament Kościół wiernych niebezpiecznie chorych powierza Chrystusowi cierpiącemu i uwielbionemu, ażeby ich potrzymał i zbawił.

Małżeństwo:

1. Wybrać datę ślubu: z reguły sakrament małżeństwa udzielany jest w soboty lub uroczystości. W celu rezerwacji terminu trzeba przybyć do kancelarii przynajmniej pół roku przed planowaną datą.

2. Na trzy miesiące przed ślubem narzeczeni przybędą do kancelarii w celu spisania protokołu przedślubnego z następującymi dokumentami:

a) świadectwa chrztu św. do ślubu kościelnego z datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące: proszę sprawdzić czy na świadectwach jest informacja dotycząca sakramentu bierzmowania,

b) zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego, ewentualnie akt związku cywilnego, jeżeli taki już został zawarty,

c) zaświadczenia o uczestnictwie w kursie przedmałżeńskim oraz spotkaniach w Poradni Rodzinnej, d) miarodajne zaświadczenie o uczęszczaniu na lekcje religii. 3. Jeżeli sprawa jest szczególna np. ślub z osobą ochrzczoną ale niewierzącą, ochrzczoną we Wspólnocie niekatolickiej, niewierzącą, apostatą, po stwierdzeniu nieważności małżeństwa, rozwodnikiem, brak bierzmowania itp. należy ten fakt zgłosić w momencie rezerwacji terminu.

4. Na spisanie protokołu nie trzeba się wcześniej umawiać, należy jednak uwzględnić fakt, że spisanie protokołu i wszelkie związane z tym formalności zajmują ok. 30 min, zatem najlepiej przyjść na początku urzędowania kancelarii.

Pogrzeb:

1. Przybyć do kancelarii, aby ustalić datę pogrzebu. 2. Przynieść z Urzędu Stanu Cywilnego akt zgonu.

Pierwsza Komunia św.:

Przygotowanie do Pierwszej Komunii św. odbywa się w ramach katechizacji przy parafialnej.

1. Na pierwszym spotkaniu, którego data podana zostanie w ogłoszeniach parafialnych, kandydat, jak i jego rodzice, dowiedzą się wszystkich niezbędnych informacji.

Poświęcenie dewocjonaliów:

1. Aktu poświęcenia dewocjonaliów dokonujemy w zakrystii kościoła po Mszach św.

Inne przygotowania:

Kurs przedmałżeński:

1. Zapisy na kurs odbywają się na pierwszym spotkaniu, którego data podana zostanie w ogłoszeniach parafialnych.

2. Na pierwszym spotkaniu podane zostaną wszystkie niezbędne informacje.

Poradnia rodzinna:

1. Spotkania w Poradni Rodzinnej prowadzone są w kancelarii. Trzeba przybyć w odpowiednim dniu i czasie (informacja podana jest na tablicy obok kancelarii) i zapisać się na spotkanie.

Dodatkowe informacje